Przejdź do treści

Opublikowano nową wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

4 lutego 2013 r. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zaktualizowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów (wersja 3.12) zawiera następujące zmiany:

Priorytet XI:

W Priorytecie XI Kultura i dziedzictwo kulturowe z Działania 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym przeniesiono ok. 9,76 mln euro do Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym oraz 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego (odpowiednio ok. 9,06 mln euro oraz ok. 0,70 mln euro). Proponowany kierunek i skala zmian wynika z przeprowadzonej oceny możliwości absorpcyjnych w ramach poszczególnych działań, ograniczając w ten sposób ryzyko braku pełnego wykorzystania w sektorze kultury dostępnej alokacji.

Załącznik nr 2 Organizacja systemu oceny i wyboru projektów:

Do zmienionej ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. dostosowano zapisy załącznika nr 2 Organizacja systemu oceny i wyboru projektów dotyczące terminów i doręczeń w ramach systemu wyboru i oceny projektów.

Aktualna wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko wraz z załącznikami została opublikowana w zakładce Dokumenty i wytyczne

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.